Posty

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODCZAS KONFERENCJI

SZKOLNY SKLEPIK

TIK- TAK , CZYLI JAK ZEGARY UŁATWIAJĄ NASZE ŻYCIE?

Gdzie w symbolach Polski znajdziemy matematykę?

LICZBY RZYMSKIE W CODZIENNYM ŻYCIU

FIGURY GEOMETRYCZNE W NASZYM OTOCZENIU

Wielkanocna matematyka

CZY W ŚWIĘTACH WIELKANOCNYCH ZNAJDZIEMY MATEMATYKĘ ?

Wielkanocne zakupy- posługiwanie się pieniędzmi.

Wielkanocna matematyka

Konstruowanie i składanie elementów według instrukcji.

Kodowanie z okazji Dnia Zespołu Downa

Wielkanocna matematyka